Geschiedenis:

Kapitein Hanno H. van Dijk is zijn loopbaan op zee begonnen in 1967.
Met het behalen van het diploma 1e stuurman grote handelsvaart in 1980 werd de studie aan de Hogere Zeevaartschool te Delfzijl afgesloten en vervolgd door een post HBO opleiding Shipping Management o.a. in Londen en Rotterdam in 1983/84. Kapitein Hanno H. van Dijk heeft zijn academische carrière de afgelopen jaren afgerond met de studie 'Shipping and Transport (MSc)' aan de Netherlands Maritime University of Applies Sciences te Rotterdam.

Na het doorlopen van alle rangen; dwz van lichtmatroos tot kapitein bij de kustvaart, algemene vrachtvaart, tankvaart en zware lading vaart, tenslotte werkzaam als operations manager binnen het zware lading segment.

In maart 1998 is Rederij van Dijk opgericht middels de aankoop van een schip; ms. BOTHNIABORG.

 

Bothniaborg - Van Dijk Shipping Westerborg - Van Dijk Shipping
Bothniaborg WesterborgMet voornoemd schip (later omgedoopt in ms. WESTERBORG) is met succes gevaren, niet alleen in de Oostzee en West Europa maar ook transatlantische reizen ondanks de relatief geringe afmetingen. (82.50 x 12.50 met 3000 tdw). Het schip is in januari 2006 verkocht. 
 
In juni 2005 en in juli 2006 zijn de twee zusterschepen in de vaart gekomen te weten: ms. DAGNA en ms. IMKE met als afmetingen: 110.78 x 14 met 6000 tdw. Het vaargebied werd uitgebreid; Middellandse Zee, Zwarte Zee en wederom naar Noord- en Zuid Amerika.

 

April 2009 werd ms. HELGA in de vaart genomen. Dit betekende een forse schaalvergroting; afmetingen 142.95 x 18.90 met 12000 tdw, 2 boordkranen van 80 ton SWL elk. Het vaargebied werd hiermee ook uitgebreid met; Afrika, Azië, Noord- en Zuid Amerika. Ms. HELGA heeft de afgelopen jaren onder vele charternamen gevaren en is in sepstember 2017 verkocht.

 

Inmiddels zijn drie personeelsleden alsmede mevr. D.K. van Dijk toegetreden als vennoten bij Rederij van Dijk teneinde ook in de toekomst kwaliteit te waarborgen. Mevr. D. (Dagna) van Dijk draagt de zorg voor het personeel en de boekhouding van de Rederij.

 

© 2008 All rights reserved Van Dijk Shipping | Design by SlopsemaDesign.nl